Så hjälper ditt bidrag

Ditt bidrag till Musikhjälpen 2022 kommer gå till att öka tryggheten och förbättra tillvaron för barn under 18 år som befinner sig i en flyktingsituation.

Detta innebär flera saker, till exempel kan ditt bidrag gå till att sätta upp tillfälliga skolor eller bidra med undervisningsmaterial. Att barn får gå i skolan ökar inte bara tryggheten utan minskar risken för barnarbete. Att barn får lära sig räkna, skriva och läsa skapar mening för barnen och är väsentligt för deras framtid.

Bidragen kan även gå till att skapa barnvänliga delar i flyktingläger, där kan barnen leka och ha kul men även få möjlighet till psykosocialt stöd och kunna prata om svåra upplevelser. Barnen får även hjälp att hitta familj och vänner som de kan ha tappat bort på vägen.

Ditt bidrag kan även gå till att hjälpa barn på flykt med deras mentala och fysiska hälsa i form av vård och vaccinationer samt tillgång till rent vatten, näringsrik mat och toaletter.

Ditt bidrag till Varberg för Musikhjälpen gör skillnad, låt oss visa att Varberg är med och stödjer en tryggare barndom på flykt från krig.

En tryggare barndom på flykt från krig

42 miljoner barn är i dagsläget på flykt undan krig och konflikter. I våras tvingades två tredjedelar av Ukrainas barn att fly sitt hemland, det har blivit den snabbast växande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Samtidigt som tidigare konflikter fortsätter tvinga människor fly från allt de växt upp med. Kriget i Syrien har pågått under elva år och har blivit en av världens största flyktingkatastrofer.

Omkring 42 miljoner barn har tvingats välja mellan att stanna och eventuellt falla för våldet i deras hemland eller att lämna och fly mot en osäker framtid. Många har förlorat familj och vänner och upplevt hemskheter många av oss inte kan föreställa sig.

Barn på flykt är de mest utsatta bland familjer som flyr, många tappar bort sina föräldrar i tumultet och lämnas ensamma. Det är vanligt att deras rättigheter glöms bort, hälften av alla barn på flykt går inte i skolan, lever i fattigdom och har inte tillgång till saker som många av oss ser som en självklarhet. Många lever utan tillgång till rent vatten, mat och ett tryggt hem. De löper hög risk att utsättas för barnarbete, barnäktenskap, människohandel och andra övergrepp.

Därför är årets tema av Musikhjälpen En tryggare barndom på flykt från krig.

Varberg för Musikhjälpen satsar stort på nytt!

Den 16-17 december satsar Det Fantastiska Underhållningsbandet och Calle Karlsson på att slå sina gamla insamlingsrekord. Efter några år med mindre arrangemang växlar Varberg för Musikhjälpen upp igen. En lång rad kända artister dyker upp, bland andra Harpo, Cecilia Vennersten och Mojje.

Varberg för musikhjälpen är vid det här laget en tradition i Varberg. Sedan 2017 har de varje år samlats i glasburen vid torget för att spela och underhålla, men främst för att samla in pengar till Musikhjälpens olika projekt. Glasburen är egentligen en del av verandan på Varbergs Stadshotell och Asia Spa. Den är gjord för att efterlikna tv-sändningarna från Musikhjälpen i SVT, men också för att kunna visa upp arrangemanget på en central plats i Varberg.