En tryggare barndom på flykt från krig

42 miljoner barn är i dagsläget på flykt undan krig och konflikter. I våras tvingades två tredjedelar av Ukrainas barn att fly sitt hemland, det har blivit den snabbast växande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Samtidigt som tidigare konflikter fortsätter tvinga människor fly från allt de växt upp med. Kriget i Syrien har pågått under elva år och har blivit en av världens största flyktingkatastrofer.

Omkring 42 miljoner barn har tvingats välja mellan att stanna och eventuellt falla för våldet i deras hemland eller att lämna och fly mot en osäker framtid. Många har förlorat familj och vänner och upplevt hemskheter många av oss inte kan föreställa sig.

Barn på flykt är de mest utsatta bland familjer som flyr, många tappar bort sina föräldrar i tumultet och lämnas ensamma. Det är vanligt att deras rättigheter glöms bort, hälften av alla barn på flykt går inte i skolan, lever i fattigdom och har inte tillgång till saker som många av oss ser som en självklarhet. Många lever utan tillgång till rent vatten, mat och ett tryggt hem. De löper hög risk att utsättas för barnarbete, barnäktenskap, människohandel och andra övergrepp.

Därför är årets tema av Musikhjälpen En tryggare barndom på flykt från krig.