Så hjälper ditt bidrag

Ditt bidrag till Musikhjälpen 2022 kommer gå till att öka tryggheten och förbättra tillvaron för barn under 18 år som befinner sig i en flyktingsituation.

Detta innebär flera saker, till exempel kan ditt bidrag gå till att sätta upp tillfälliga skolor eller bidra med undervisningsmaterial. Att barn får gå i skolan ökar inte bara tryggheten utan minskar risken för barnarbete. Att barn får lära sig räkna, skriva och läsa skapar mening för barnen och är väsentligt för deras framtid.

Bidragen kan även gå till att skapa barnvänliga delar i flyktingläger, där kan barnen leka och ha kul men även få möjlighet till psykosocialt stöd och kunna prata om svåra upplevelser. Barnen får även hjälp att hitta familj och vänner som de kan ha tappat bort på vägen.

Ditt bidrag kan även gå till att hjälpa barn på flykt med deras mentala och fysiska hälsa i form av vård och vaccinationer samt tillgång till rent vatten, näringsrik mat och toaletter.

Ditt bidrag till Varberg för Musikhjälpen gör skillnad, låt oss visa att Varberg är med och stödjer en tryggare barndom på flykt från krig.